Integrovaný systém kvality

Společnost OLMEX – KAL s.r.o.
má zaveden Systém managementu kvality (SMJ) v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2015 a Systém environmentálního managementu (EMS) v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2015 již od roku 2003.

Zároveň od roku 2012 firma disponuje certifikátem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se současnými požadavky mezinárodní normy  ČSN EN ISO 45001:2018.

V roce 2021 byly auditorskou společností LL-C úspěšně provedeny recertifikační audity, které jednoznačně prokázaly shodu s požadavky výše zmíněných norem, certifikáty byly prodlouženy až do září 2024.